Hein Jaap Hilarides heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een roman waarin de Tweede Wereldoorlog centraal staat. Het verhaal speelt zich voor een groot deel af op het Bildt en tijdens de research voor zijn boek kwam hij veel te weten over wat er zich in die jaren in de gemeente heeft afgespeeld. Een van die dingen was de overval op het bevolkingsregister. De gedachte aan een theaterstuk op de plek van de overval drong zich aan hem op en liet hem niet meer los. 2020, het jaar van 75 jaar vrijheid, was een gelegenheid om dit indringende oorlogsverhaal te brengen.

 

Het stuk gaat over onderdrukking en wat je tegen onrecht kan doen. Los van jezelf, vanuit een ideaal. Het is geen commerciële productie, het is een productie die is gemaakt om ons te helpen herinneren. 

De jonge verzetsgroep van Liauckemastate verrichtte belangeloos een daad van verzet tegen de onderdrukkers. 

Voor meer informatie over de Liauckema-groep zie: http://kpsexbierum.nl

 

De makers

Schrijver: Hein Jaap Hilarides

Regie: Sjoeke Marije Wallendal

Productieleider/marketing: Selma Bierma

Regie-assistent/marketing: Selma Ebbens

Grafische vormgeving: Monique Dijkstra

 

Bestuur uitvoerende Stichting ‘Ans maar Gelyk’:

Theunis Jensma, Aaltje Reitsma-Wassenaar, Tineke de Boer.

 

Vooraf opgenomen filmpjes: Noorderlicht Film (Henk Penninga, Wieke Mollema)

Kleding: Wolly Prins

Grime: Neeltje van den Brand

Drukwerk: Brandsma Offset Ferwerd

 

Spelers: Romke-Gabe Draaijer, Eline de Vries, Theo Smedes, Rienk Nicolai, Eke Born, Frans Michael Verhagen, Jitze Grijpstra, Marieke Swart, Jaap Jan Hemmes, Doutzen Hamstra, Fred Thoolen, Joute Bouma, Dirk v.d. Zee, Johannes Ebbens, Auke Kooistra, Diet Heeringa, Thomas Keizer, Annette Rodenhuis, Klaske Miedema.

 

Samenwerking: Tresoar, Bildts Aigene, Fries Verzetsmuseum,  Vereniging Oud Harlingen, Barrahûs Wirdum, Radio Eenhoorn,  Faber Audio Visuals, Oprommer Loads.

 

Subisidiënten/sponsors: vfonds, Provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke, Prins Bernard Cultuurfonds, ING, OFSA, Stichting Bildtse Belangen, St. Antony Gasthuis, Stichting De Bildtse Aardappelweken, Gemeente Harlingen, Stichting Westerhuis Vrouwengasthuis, Stichting Juckema Siderius Fonds, Stichting Het Klaarkampster Weeshuis, Boelstra Olivier Stichting, Rondaan Carrosserie en Wagenbouw B.V.