Het is de nacht van 25 op 26 september 1943. Een verzetsgroep pleegt een overval op het gemeentehuis van Sint Annaparochie. De Duitsers hebben acties aangekondigd om jongens en mannen vanaf 18 jaar (en soms jonger) te komen ophalen om te werk te stellen in Duitsland. Daar wil deze verzetsgroep, die ondergedoken zit, een stokje voor steken. Vijf verzetsstrijders, waaronder Lolle Rondaan uit Beetgum, dringen het gemeentehuis binnen. Ze overmeesteren de wachters en kraken de kluis. Met het volledige bevolkingsregister en zakken vol persoonsbewijzen en andere buit gaan ze ervandoor. Een heldendaad! Maar Lolle is verloofd met Riek uit Amsterdam. Zij schrijven de gehele oorlog brieven naar elkaar en willen na de oorlog trouwen. Zet hij de liefde op het spel door de strijd tegen onrecht ?

Hein Jaap Hilarides schreef Beppe Xenia, een roman waarin de Tweede Wereldoorlog centraal staat. Tijdens de research voor zijn boek stuitte hij op de overval op het bevolkingsregister van de gemeente Het Bildt. De gedachte aan een theaterstuk op de plek van de overval drong zich aan hem op en liet hem niet meer los. 2020, het jaar van 75 jaar vrijheid, was een gelegenheid om dit indringende oorlogsverhaal te brengen. Het stuk gaat over onderdrukking en wat je tegen onrecht kan doen. Los van jezelf, vanuit een ideaal. Het is geen commerciële productie, het is een productie die is gemaakt om ons te helpen herinneren. De jonge verzetsgroep van Liauckemastate verrichtte belangeloos een daad van verzet tegen de onderdrukkers. 

 

De makers

Schrijver: Hein Jaap Hilarides

Regie: Sjoeke-Marije Wallendal

Productieleider/marketing: Selma Bierma

Regie-assistent/marketing: Selma Ebbens

Grafische vormgeving: Monique Dijkstra

 

Bestuur uitvoerende Stichting ‘Ans maar Gelyk’:  Theunis Jensma, Aaltje Reitsma-Wassenaar, Tineke de Boer.

 

Vooraf opgenomen filmpjes: Noorderlicht Film (Henk Penninga, Wieke Mollema)

Kleding: Wolly Prins

Grime: Neeltje van den Brand

Drukwerk: Brandsma Offset Ferwerd

 

Spelers: Romke-Gabe Draaijer, Eline de Vries, Theo Smedes, Rienk Nicolai, Eke Born, Frans Michael Verhagen, Jitze Grijpstra, Marieke Swart, Jaap Jan Hemmes, Doutzen Hamstra, Fred Thoolen, Joute Bouma, Dirk v.d. Zee, Johannes Ebbens, Auke Kooistra, Diet Heeringa, Thomas Keizer, Annette Rodenhuis, Klaske Miedema

 

Samenwerking: Tresoar, Bildts Aigene, Fries Verzetsmuseum,  Vereniging Oud Harlingen, Barrahûs Wirdum, Radio Eenhoorn,  Faber Audio Visuals, Oprommer Loads

 

Subisidiënten/sponsors: vfonds, Provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke, Prins Bernard Cultuurfonds, ING, OFSA, Stichting Bildtse Belangen, St. Antony Gasthuis, Stichting De Bildtse Aardappelweken, Gemeente Harlingen, Stichting Westerhuis Vrouwengasthuis, Stichting Juckema Siderius Fonds, Stichting Het Klaarkampster Weeshuis, Boelstra Olivier Stichting, Rondaan Carrosserie en Wagenbouw B.V.